top of page

Werking Multifloor

(walking floor) nader toegelicht

De Multifloor is een hydraulisch aangedreven laad- en lossysteem voor het transporteren van bulkmassa’s zoals biomassa, houtsnippers, puin, compost en andere soorten massa’s. De werking van de walking floor wordt mogelijk gemaakt door wrijving tussen de massa en de vloerdelen. De vloerdelen schuiven heen en weer, waardoor de massa naar voren wordt geschoven. Vandaar de naam ‘schuifvloer’ of ‘walking floor’.


De opbouw van de vloer
De Multifloor is opgebouwd uit modulaire basisframes. Het type basisframe wordt afgestemd op de maximaal te verwachten belasting. De vloerdelen die op de basisframes worden geplaatst, worden afgestemd op de te verplaatsen massa. Hierbij houden we rekening met de transport en de handelbaarheid van de onderdelen waaruit de vloer is opgebouwd. Zo kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat delen van de Multifloor per container vervoerd kunnen worden.

De werking van de vloerdelen
De vloerdelen zijn meestal onderverdeeld in drie gelijke aantallen. Om de massa in beweging te brengen, worden alle vloerdelen tegelijkertijd naar voren geschoven. Vervolgens worden de vloerdelen in drie gedeelten terug naar achteren geschoven, zonder de bulkmassa weer achteruit te bewegen.
Als alle drie de vloerdelen naar achteren zijn geschoven, schuiven alle delen tegelijkertijd naar voren om de massa weer een stukje verder naar voren te schuiven. Dit proces wordt herhaald, waardoor de massa steeds verder naar voren wordt verplaatst.
In de onderstaande animatie wordt de werking van de Multifloor visueel weergegeven. 

Alle video's

Alle video's

Nu bekijken
bottom of page